Zaburzenia układu motorycznego

Zaburzenia układu motorycznego
Hemorectal opinie zobacz jak długo trwa leczenie żółtaczki fizjologicznej

Układ motoryczny wykształca się podczas rozwoju fizycznego. Wówczas rozwija się układ kostny, mięśniowy czy nerwowy. W wyniku nieprawidłowego rozwoju fizycznego, dochodzi do zaburzeń tego układu. Drugim czynnikiem odpowiedzialnym za to jest uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Skutki są zróżnicowane i zależą od stopnia zaburzeń w danej części ciała.

Upośledzenie może dotyczyć np. brakiem odczucia dotyku oraz ruchu. Jeśli nieprawidłowe zmiany zostały dokonane w ośrodku korowym, powstają trudności w wykonywaniu czynności ruchowych precyzyjnych. W niektórych przypadkach dochodzi do niedowładu, który może dotyczyć zarówno kończyn górnych, jak i dolnych. Tego rodzaju zaburzenia odzwierciedlają się w rozwoju ruchowym danej osoby. Można zaobserwować m.in. brak koordynacji ruchowej czy niezręczność ruchową. Dziecko z tego rodzaju upośledzeniem, często nie bierze udziału we wszelkich zabawach, które mają związek z ruchem. Ponadto unika także wszelkich zajęć o charakterze manualnym.

Rodzic może łatwo zaobserwować wszelkie wady układu motorycznego. Warto przeprowadzić także test, w którym dziecko będzie miało za zadanie odtworzenie poszczególnych figur geometrycznych. W miarę potrzeby można wprowadzić ćwiczenia korekcyjne, które usprawnią ruchy i nadają im precyzję.